• 5
Par biznesu
Kompānijas piedāvājums Finansiālas iespējas

Elektroniskā kontrakta aizpildīšanas noteikumi

Uzmanību! Visi kontrakta lauki aizpildāmi tikai ar angļu alfabēta burtiem.

1. Kontraktu var aizpildīt jebkurš cilvēks, kas sasniedzis 18 gadu vecumu un vēlas kļūt par „Vision International People Group” konsultantu, būt vesels, laimīgs, veiksmīgs un nest cilvēkiem veselīga dzīves veida filozofiju.
2. Pirms kontrakta aizpildīšanas noteikti iepazīstieties ar Vision konsultanta Kontrakta noteikumiem.
3. Visi ar zvaigznīti* atzīmētie kontrakta lauki aizpildāmi obligāti
4. Pēc kontrakta aizpildīšanas uz jūsu norādīto elektronisko adresi tiks automātiski nosūtīta vēstule ar lūgumu apstiprināt savu nodomu kļūt par kompānijas Vision konsultantu. Uz šo vēstuli jāatbild trīs dienu laikā.
5. Pēc tam, kad, atbildot uz vēstuli, jūs apstiprināsiet savu nodomu kļūt par kompānijas Vision konsultantu, jūsu kontrakts tiks reģistrēts. Kontrakta reģistrācija tiek veikta 24 stundu laikā un tikai darbadienās.
6. Pēc tam, kad jūsu kontrakts būs reģistrēts, uz jūsu norādīto elektronisko adresi automātiski tiks nosūtīta vēstule ar paziņojumu par kontrakta reģistrāciju, jūsu kontrakta kopija un jums piešķirtais ID.
7. Uz jūsu elektronisko adresi nosūtītā kontrakta kopiju jūs varat izdrukāt un izmantot kā caurlaidi pikapos un kompānijas Vision pārstāvniecībās.
8. Kontrakta aizpildīšana un reģistrācija nav iespējama, ja:
a. jūs nevarat aizpildīt visus nepieciešamos laukus;
b. jums nav sponsora, vai jūs nezināt viņa datus;
c. jums jau ir Vision konsultanta kontrakts.
9. Visi kontrakta lauki jāaizpilda tikai ar angļu alfabēta burtiem. Izņēmums ir tikai lauks „Pase”, kur dati tiek ierakstīti atbilstoši pases datiem.
10. Lauki „Uzvārds”, „Vārds” jāaizpilda tādā pašā alfabētā kā pilsoņa pasē.
11. Ģimenes kontrakts paredz vīrieša un sievietes vārda esamību. Datos nevar būt norādīti divi vīriešu un divi sieviešu vārdi.
12. Ģimenes kontraktā tiek ierakstīti tikai dzīvesbiedra (dzīvesbiedres) dati. Bērnu dati ģimenes kontraktā netiek ierakstīti. 18 gadu vecumu sasnieguši bērni var noslēgt savu atsevišķu kontraktu.
13. Pēc šī Kontrakta reģistrācijas Kompānijas pikapos jūs varat iegādāties standarta papīra kontraktu „bez numura”, aizpildīt to un nodot APP dienestā kopā ar elektroniskā kontrakta kopiju. Jebkuras produkcijas iegāde kompānijas pikapos (izņemot elektronisko veikalu) un komisijas atlīdzības saņemšana iespējama tikai tad, ja ir standarta drukātais Kompānijas kontrakts.